Audyt systemów IT

Audyt systemów informatycznych to proces przeprowadzania niezależnej oceny systemów informatycznych w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami biznesowymi i regulacyjnymi, poprawności działania, bezpieczeństwa oraz optymalizacji wydajności. Podczas audytu systemów informatycznych przeprowadza się weryfikację systemów, aplikacji, baz danych, procesów biznesowych, procedur i polityk w zakresie ochrony danych, zgodności z przepisami prawnymi, zasadami bezpieczeństwa, a także w celu identyfikacji zagrożeń i ryzyk związanych z systemami informatycznymi.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt systemów IT?

Wyniki audytu systemów informatycznych mogą być wykorzystane do poprawy procesów biznesowych, optymalizacji wydajności systemów informatycznych oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawnymi. Warto zauważyć, że tego typu audyt powinien być przeprowadzany regularnie, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia systemów informatycznych i zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Główne korzyści:

Bezpieczeństwo danych: Audyt systemów informatycznych pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych. W ramach audytu przeprowadzane są testy penetracyjne, które pozwalają na wykrycie podatności systemów informatycznych i wskazanie działań niezbędnych do ich usunięcia.

Zgodność z przepisami prawnymi: Audyt systemów informatycznych pozwala na sprawdzenie, czy organizacja działa zgodnie z wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, praw konsumenta czy innych wymogów prawnych.

Optymalizacja wydajności: Audyt systemów informatycznych pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają optymalizacji, co prowadzi do usprawnienia procesów biznesowych oraz poprawy wydajności systemów informatycznych.

Ocena ryzyka: Audyt systemów informatycznych pozwala na dokładne zbadanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów informatycznych i na wskazanie działań, które mogą pomóc w minimalizacji tego ryzyka.

Weryfikacja zgodności z celami biznesowymi: Audyt systemów informatycznych pozwala na sprawdzenie, czy systemy informatyczne są zgodne z celami biznesowymi organizacji oraz na ocenę, czy działania podejmowane w celu ich osiągnięcia są skuteczne.

Powiedz nam czego potrzebujesz, a my przeprowadzimy audyt IT w Twojej firmie.

Adam Andrzejewski
Specjalista ds. sprzedaży

694 415 245

adam.andrzejewski@outpro.pl

Microsoft VMware MikroTik
Cisco Dell HP IBM Ubiquiti Bitdefender
Microsoft VMware MikroTik Cisco Dell HP IBM Ubiquiti Bitdefender

Przykłady wdrożeń, które realizujemy:

Wdrożenia systemów serwerowych (Windows, Linux)
Wdrożenia Microsoft Sharepoint
Wdrożenia i administracja systemu pocztowego MS Exchange
Wdrożenia Comarch ERP Optima

Wdrożenia systemu Microsoft 365
Wdrożenia systemów wirtualizacji (Vmware, MS Hyper-v)
Wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT
Outsourcing działów IT

Wdrożenie Office 365 na 40 stanowiskach, Migracja danych do chmury, Szkolenie użytkowników, Obsługa powdrożeniowa
LSJ HR Group
Office 365

- Wdrożenie Office 365 na 40 stanowiskach


- Migracja danych do chmury


- Szkolenie użytkowników


- Obsługa powdrożeniowa


Outsourcing specjalistów IT, Wsparcie IT dla najważniejszych procesów logistycznych 24h/7, Wsparcie i monitoring systemów serwerowych 24h/7
PDC Logistics
Outsourcing IT

- Outsourcing specjalistów IT


- Wsparcie IT dla najważniejszych procesów logistycznych 24h/7


- Wsparcie i monitoring systemów serwerowych 24h/7

Outsourcing specjalistów IT, Wdrożenie systemów serwerowych, Obsługa informatyczna, Wdrożenie Office 365
Shadowline GmbH
Outsourcing specjalistów IT

- Outsourcing specjalistów IT
- Wdrożenie systemów serwerowych
- Obsługa informatyczna
- Wdrożenie Office 365

Obsługa powdrożeniowa systemu ERP Optima, Integracja ERP Optima z systemami zewnętrznymi, Outsourcing specjalistów ERP/IT
Oktan Energy
Comarch ERP Optima

- Obsługa powdrożeniowa systemu ERP Optima
- Integracja ERP Optima z systemami zewnętrznymi
- Outsourcing specjalistów ERP/IT

Kompleksowa obsługa informatyczna, Obsługa systemów DMS, Wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego
Grupa Kozłowski
Outsourcing IT

- Kompleksowa obsługa informatyczna
- Obsługa systemów DMS
- Wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego